เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

 ชื่อบริษัท
ไดโซ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 ที่ตั้ง
54 อาคารหะรินธร ชั้น 9 ห้อง 9 เอฟ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
25 ล้านบาท
 ผู้ถือหุ้น บริษัท โอซาก้า โซดา คัมปะนี ลิมิเต็ด (ประเทศญี่ปุ่น) (35%)
บริษัท ไดโซ เคมิคอล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (65%)
 กรรมการผู้จัดการ นายคาซึยะ คุซาคาเบะ
 รายได้เฉลี่ย (ต่อปี) ประมาณ 604 ล้านบาท (ธันวาคม 2566)
 จำนวนพนักงาน
 วันจัดตั้งบริษัท 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
 ธนาคารอ้างอิง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)